VVD Landsmeer nog steeds op (de bestuurlijke toekomst) koers.

Vooruitlopend op de 3 wijkgesprekken over de bestuurlijke toekomst heeft de VVD Landsmeer – onder het genot van een hapje en een drankje - op vrijdag 14 september met haar achterban samen gezeten.  Bij aanvang werd besproken waarom Landsmeer niet zelfstandig kan blijven. Vervolgens werd benoemd wat de inwoners hebben aangegeven ten tijde van de enquête in 2015 en wat de uitkomst is van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de omliggende gemeenten.

De koers van de Landsmeers VVD is sinds 2014 samenwerken/fuseren met de groen landelijke gemeenten WOLW geweest: Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland. 
In de loop der tijd is duidelijk geworden dat de mogelijkheden tot samenwerking met Oostzaan en Waterland (voorlopig) op niets uitlopen, omdat de zgn. OVER-gemeenten een grote voorkeur voor zelfstandig verder hebben.


Uit diverse onderzoeken die in opdracht van de raad zijn uitgevoerd bleek dat een oostelijke fusie Waterland, samen met Edam-Volendam) de beste match is. 
Uiteraard vinden wij het belangrijk dat het DNA van Landsmeer wordt behouden. 
Maar wat is dat DNA? En wat is de identiteit ? Wat is belangrijk om te behouden volgens onze leden? 


Iedereen was het erover eens dat de aandacht van het bestuur groot moet zijn; echt oog hebben voor lokale zaken, en een loket met een goede bereikbaarheid. 
Hierbij zijn we van mening dat fusie kan leiden tot verhoging van de professionaliteit, alsmede  in de kwaliteit en snelheid van het behandelen van vragen bij (lopende) zaken van de inwoners.


Het landelijke wordt omschreven als de groen blauwe gemeente, de ruimtebeleving (het gevoel van ruimte – zeker t.o.v. Amsterdam), de kleine slootjes, ’t Twiske, het Ilperveld en het watertoerisme en de fietsmogelijkheden.
Graag behouden we het water en het groen van Den Ilp en Purmerland.


Een ieder vindt het belangrijk dat er wel wordt gebouwd, maar niet in het kwaliteitsgroen van ’t Twiske en het Ilperveld. Er wordt door iedereen aangegeven dat we beter pro-actief een gebied aan kunnen wijzen dan dat we afwachten wat onze partner ervan vindt …. 


Bij nieuwbouwprojecten is de groenbeleving belangrijk. Ontwikkeling van een (nieuwbouw)project aan de entree van Landsmeer zou wat de VVD mogelijk moeten zijn, alsmede op de plek van de ICL.


Ook het grote aantal (sport)verenigingen bepaalt de identiteit van Landsmeer, iets dat zeker behouden moet blijven.  
Essentieel is dat er een mechanisme wordt ingezet om de identiteit van de kernen te behouden en nabijheid te blijven garanderen. Belangrijk is te kijken naar gemeenten die dit goed geregeld hebben, zoals bv de Haarlemmermeer. Zij werken met buurtregisseurs. Voorkeur heeft een gemeente die de begroting op orde heeft. 


‘De punten die zijn weergegeven komen overeen met de punten in ons verkiezingsprogramma. We hebben als Landsmeerse VVD destijds een stip op de horizon gezet die we nog steeds duidelijk voor ogen houden en die nog steeds wordt gedragen door de raadsleden en de achterban.’