‘C’est le ton qui fait la musique’

De Perspectiefnota stond op 12 juli op de agenda. Er moest nog wel het een en ander besproken worden, voordat deze kon worden goedgekeurd (door bijna de gehele raad). Door D66, CDA en VVD Landsmeer werden er kritische vragen gesteld over het ontbreken van de koppeling van de (gevraagde uitbreiding van de) formatie en de op te stellen uitvoeringsplannen. Er werd soms emotioneel gereageerd op de vragen. Uiteindelijk volgde er een toezegging dat het College deze koppeling bij de bespreking van de begroting wel zou hebben. Reden voor D66 en de VVD Landsmeer om het amendement in te trekken.


Met betrekking tot de gevraagde 500.000 euro voor verbouwing van het gemeentehuis liet de VVD weten dat zij op het verkeerde been wordt gezet door het College als ogenschijnlijk spontaan bedachte kostenposten mondeling worden opgesomd en niet in de schriftelijke onderbouwing, noch in de BO-sessie worden aangegeven. 
Het resultaat van het debat was dat de VVD Landsmeer het amendement introk, omdat De VVD constateert dat een zeer groot deel van de kosten blijkbaar noodzakelijke uitgaven betreft. 
De VVD verzocht de portefeuillehouder om in de toekomst eerder met een transparante en meer volledige onderbouwing te komen. De portefeuillehouder bood haar excuses aan en bedankte de VVD voor het vertrouwen.

Tja, het is soms de toon de muziek maakt …. De motie van de VVD waarin het College werd verzocht naar een mogelijkheid te zoeken om de muzieklessen op de basisscholen ook na 2019 te continueren werd door de gehele raad gesteund.

Alleen de partijen Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer steunden de motie waarin het college werd verzocht de indexering van de woonlasten zodanig toe te passen dat de gemiddelde woonlasten in Landsmeer in 2019 gelijk zouden blijven. Jammer van deze (e)motie, want indien deze wel een meerderheid had behaald dan hadden alle inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen meeprofiteren van de gezonde financiële situatie waarin de gemeente Landsmeer verkeert.

Als VVD zijn we blij met de toezegging van het College dat alle taken op het gebied van Economie in de komende tijd concreet kunnen worden ingevuld en kunnen worden gerealiseerd. Deze toezegging kwam niet uit de lucht vallen. Het was het resultaat van een kritische VVD vragenronde over economische zaken, waardoor we het amendement niet in stemming hoefden te brengen.

De VVD heeft die avond de gemeente Landsmeer kunnen inspireren tot een meer creatieve invulling van de ambitie om over te gaan op een duurzamer gebruik van vervoermiddelen. Door de toezegging die tijdens de raadsvergadering is gedaan - m.b.t. het draaien van een pilot waarin ons idee zal worden uitgevoerd - werd het amendement overbodig. 

Kortom het was wederom een lange avond met veel (politieke) kleur en emotie.