VVD Landsmeer initieert & inspireert - met amendement – de gemeente Landsmeer tot huren van elektrisch vervoer

De VVD diende op 12 juli – bij de bespreking van de Perspectiefnota - een amendement in waarin het College werd verzocht de aanschaf van een elektrische auto voor het personeel te laten vervallen. De VVD wil dat het personeel, door het vrijvallen van dat budget, gebruik kan maken van elektrisch vervoer door het huren van auto’s, scooters en/of fietsen (bij voorkeur bij lokale ondernemers). Op het moment dat de medewerkers elektrisch vervoer huren om een werkbezoek af te leggen hoeft er door de gemeente geen reiskosten vergoeding voor gebruik eigen vervoer aan de medewerkers worden uitgekeerd. Dit zorgt ook voor dekking van de kosten.


De VVD stelt dat er maar weinig medewerkers geholpen zijn met de aanschaf van 1 elektrische auto; door over te stappen op ‘huur’ kunnen meer medewerkers gelijktijdig gebruik maken van elektrisch vervoer. 

Het voorstel van de VVD past goed in de ambitie van de gemeente om over te gaan op duurzamer gebruik van vervoermiddelen. De gemeente zal door het huren van elektrisch vervoer een voorbeeldfunctie innemen. De zichtbaarheid van deze voorbeeldfunctie kan wat de VVD betreft worden gerealiseerd door – ten tijde van het gebruik van het vervoer – magneetstickers te plaatsen.

Op momenten dat het elektrisch vervoer niet is gereserveerd/geboekt kunnen inwoners gebruik maken van deze vervoermiddelen.

De vervoermiddelen worden wat de VVD betreft nabij het gemeentehuis geplaatst. Op deze manier maakt de gemeente het elektrisch rijden bereikbaar voor de inwoners van Landsmeer.

Op 12 juli werd door het College toegezegd dat er een pilot gedraaid zal worden waarin het idee van de VVD zal worden uitgevoerd. 

De VVD is enthousiast over deze ‘harde toezegging’.

‘Wij zijn blij dat we het College hebben kunnen inspireren tot een meer creatieve invulling van de ambitie om over te gaan op een duurzamer gebruik van vervoermiddelen. Door de toezegging die tijdens de raadsvergadering is gedaan - m.b.t. het draaien van een pilot waarin ons idee zal worden uitgevoerd - werd het amendement overbodig”.