VVD krijgt toezegging dat alle projecten op het gebied van Economie worden gerealiseerd.

De VVD Landsmeer wil dat de gemeente Landsmeer de komende periode nadrukkelijk inzet op de economische kansen op het gebied van recreatie en toerisme en is blij dat het Collegeprogramma ook een groot aantal speerpunten op het gebied van Economie laat zien. Veel projecten zullen in de komende tijd concreet moeten worden ingevuld. Daarnaast ligt er een grote taak op MRA gebied.


In het Collegeprogramma staat vermeld dat deze (speer)punten door de gemeente zelf zullen worden uitgevoerd. De VVD trekt met het amendement dan ook in twijfel of de toevoeging van 0,3 fte (zodat het totaal op Economie 0,8 fte wordt) voldoende is om een en ander te realiseren. 

Na een debat doet het College de toezegging dat alle projecten op het gebied van Economie in de komende tijd concreet kunnen worden ingevuld en kunnen worden gerealiseerd met in totaal 0,8 fte. Het College geeft aan dat daar absoluut geen extra personele inzet voor benodigd is.

De VVD blijft twijfels houden, maar is bereid het amendement in te trekken op voorwaarde dat het College het komend jaar niet langskomt met de melding dat dat taken niet kunnen worden opgepakt, georganiseerd, uitgevoerd of gerealiseerd omdat er te weinig menskracht is. Daarnaast wil de VVD dat dit punt over een jaar wordt geëvalueerd om zeker te stellen dat er echt geen uitbreiding gewenst is. Aldus wordt door het College toegezegd.  

‘VVD is blij met de toezegging van het College dat alle taken op het gebied van Economie in de komende tijd concreet kunnen worden ingevuld en kunnen worden gerealiseerd. ’