Krappe meerderheid gemeenteraad wijst VVD-motie om de woonlasten gelijk te houden af.

Op 12 juli jl. heeft een krappe meerderheid van de gemeenteraad Landsmeer aangegeven er niet voor te voelen om de som van de woonlasten niet omhoog te laten gaan in 2019, zoals verzocht in een motie van de VVD Landsmeer.

Alleen de partijen Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer steunden deze motie waarin het college werd verzocht de indexering van de woonlasten zodanig toe te passen dat de gemiddelde woonlasten in Landsmeer in 2019 gelijk zouden blijven.

‘De VVD betreurt de geringe steun voor de motie. Indien deze motie een meerderheid had behaald dan hadden alle inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen meeprofiteren van de gezonde financiële situatie waarin de gemeente Landsmeer verkeert.’