VVD Landsmeer draagt zorg voor continuering muzieklessen op school!

De VVD diende op 12 juli – bij de bespreking van de Perspectiefnota - een motie in waarin het College werd verzocht naar een mogelijkheid te zoeken om de muzieklessen op de basisscholen ook na 2019 te continueren. In 2016/2017 is er gestart met muziekonderwijs op de Landsmeerse basisscholen. 


Het betreft een samengestelde financiering die voortkomt uit een Rijksfinanciering met een gemeentelijk budget als cofinanciering. De financiering eindigt in 2019 en de VVD vindt dat muzieklessen in het basisonderwijs niet mogen ontbreken, omdat de kinderen gebaat zijn bij muziekonderwijs.

Dit initiatief betrof een samenwerking van Rotary (via het fonds cultuurparticipatie), Amicitia en de gemeente voor drie jaar. 


De motie van de VVD kreeg de steun van de volledige raad. 

‘Als VVD zijn we blij met de raadsbrede steun voor onze motie en uiteraard met name over het bereikte doel: dat het muziekonderwijs ook na 2019 wordt voortgezet.