Wethouders in Landsmeer gekozen

Dinsdag 22 mei was het slotstuk van een bijzonder formatieproces in de gemeente Landsmeer. De gemeenteraad koos twee wethouders voor een nieuw college van B&W. Richard Quakernaat en Mandy Oud-Elfferich van D66 werden gekozen uit de drie kandidaten die zich op 17 mei via een openbare pitch aan de raad hadden gepresenteerd. Jaap Goede van Lokaal Landsmeer viel af.

Na vaststelling van het raadsprogramma 'Samen verder' op 19 april door zes van de zeven partijen in de Landsmeerse gemeenteraad, moest er nog behoorlijk wat water door de Breek stromen voordat een nieuw college gevormd kon worden. De discussie over twee of drie wethouders, kleur in het college en openbare sollicitaties of niet, nam enige tijd in beslag.

Uiteindelijk bereikte de raad pas op 9 mei overeenstemming over het proces van collegevorming, met als novum dat wethouderskandidaten zich in een openbare pitch aan de gemeenteraad moesten presenteren. Een unicum in de Nederlandse gemeentepolitiek.

Op 17 mei presenteerden drie kandidaten zich voor de raad en gaven aan waarom zij zichzelf geschikt achtten voor het wethoudersambt en wat hen motiveerde. Richard Quakernaat was voorgedragen door de Landsmeerse VVD, zoals ook de hele verkiezingscampagne duidelijk was gemaakt. Naast  Richard pitchten  Jaap Goede (Lokaal Landsmeer) en Mandy Oud-Elfferich (D66).

Dinsdag 22 mei koos de gemeenteraad Richard Quakernaat en Mandy Oud-Elfferich tot wethouders, met respectievelijk 12 en 11 stemmen. Zij gaan samen met burgemeester Anne Lize van der Stoel het nieuwe college vormen.

De Landsmeerse VVD is blij dat Richard Quakernaat door kan gaan als wethouder. Zijn ervaring zorgt voor de broodnodige continuïteit in het Landsmeerse bestuur. We wensen Richard heel veel succes!