Raadsprogramma 2018-2022 'Samen verder' ondertekend

Op donderdag 19 april ondertekenden zes van de zeven partijen in de Landsmeerse gemeenteraad het raadsprogramma 2018-2022 dat als titel 'Samen verder' heeft meegekregen.

De Landsmeerse VVD, D66, Lokaal Landsmeer, Groen Links, Positief Landsmeer en het CDA zetten hun handtekening onder het door fractievoorzitter Niels Bonenkamp van de Landsmeerse VVD opgestelde raadsprogramma (zie bijlage).

Binnen dertig dagen is hiermee een breed gedragen raadsprogramma tot stand gekomen en daarmee is een nieuw brede coalitie een feit. Wij zijn trots op dit resultaat. En ook op de inhoud van het programma, waarin heel veel van de onderwerpen die de Landsmeerse VVD belangrijk vindt, zijn terug te vinden. Focus op bouwen voor Landsmeerse jongeren en senioren, aanpakken van de entree van Landsmeer, veel aandacht voor verkeersveiligheid op het Lint en ook in de wijken, uitvoering geven aan de ambitieuze Duurzaamheidsvisie, zichtbare brandweer en politie, vol inzetten op Recreatie & Toerisme en werk maken van de Landsmeerse economie, invoeren van postcodebeleid voor Landsmeerse scholen, laag houden van de lasten voor de inwoners van Landsmeer, en het vizier op bestuurlijke fusie met omliggende groen-landelijke gemeenten.

Daarnaast heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over hoe hij wil opereren. Breed draagvlak, geen vooraf dichtgetimmerde standpunten, maar open en transparante politieke discussie in de raad. Communicatie en permanente dialoog met inwoners staan centraal. Participatie krijgt alle ruimte en wordt uitgebouwd en er wordt nadrukkelijk verbinding met de regio gezocht.

De Landsmeerse VVD neemt ook bij de collegevorming het voortouw. 'Formateur' Niels Bonenkamp stelt een benoemingsprocedure op. Kaders en profiel voor een nieuwe college worden geformuleerd en wethouderskandidaten kunnen - waarschijnlijk in mei - solliciteren via een pitch voor de gemeenteraad. Doel is om zo spoedig mogelijk wethouders te benoemen zodat een nieuw college aan de slag kan met de uitvoering van het brede raadsprogramma.