VVD Tweede Kamerlid Sophie Hermans bezoekt Middelpunt en Dienstencentrum

Maandag 26 februari bezocht VVD Tweede Kamerlid Sophie Hermans Landsmeer. Samen met wethouder Richard Quakernaat nam ze een kijkje in het Middelpunt en daarna sprak ze met diverse Landsmeerders over Zorg en Welzijn in het Dienstencentrum.

Onder het genot van een kopje koffie en thee sprak Sophie Hermans in het Dienstencentrum met enkele geïnteresseerde Landsmeerse senioren, met vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein en medewerkers en vrijwilligers van het Dienstencentrum.

Veel onderwerpen passeerden de revue, zoals eenzaamheid, maatwerk leveren op lokaal niveau, de moeite die het soms kost om vrijwilligers te werven, bekendheid/bereikbaarheid van de Adviesraad Sociaal Domein, gebruik van het DCL-busje, het functioneren van het Middelpunt, hoe meten we of de zorg in Landsmeer goed is geregeld, het groeiende probleem van dementie en het belang van voorzieningen (op lokaal niveau) hiervoor.

Het werd een geanimeerd gesprek, waarbij duidelijk werd dat het goed is dat de zorg dichtbij de mensen is geregeld, op het niveau van de gemeente. Vanuit Den Haag zijn geen 'pasklare oplossingen voor iedereen' te verwachten; dat werkt niet.