Wijkgesprek Purmerland

Voor het achtste VVD-wijkgesprek van dit jaar gingen we naar Purmerland om in Dorpshuis de Burcht in gesprek te gaan met inwoners van de kleinste kern van de gemeente Landsmeer.

Een geanimeerd gesprek werd het, met een interessante mix van 'import' en geboren-en-getogen Purmerlanders en vertegenwoordigers van de clubs die actief zijn in Purmerland. Verschillende onderwerpen passeerden de revue:

- Het gevoel dat de lijnen naar 'de' gemeente (in Landsmeer) soms erg lang lijken

- Drukte rondom de voetbalclub met parkeerproblemen en soms onveilige situaties tot gevolg

- De clubs en vrijwilligers die een kleine kern als Purmerland leefbaar houden

- Verkeersveiligheid: er wordt té hard gereden en er komt relatief veel zwaar (doorgaand) verkeer voorbij

- Het inrijverbod in de ochtenduren

- De bestuurlijke toekomst van de gemeente, de positie van Purmerland daarin en hoe je als gemeente invulling kunt geven aan (kleine) kernenbeleid


Al met al weer een waardevolle avond waarin veel zaken ter tafel zijn gekomen die de inwoners van Purmerland bezighouden. Na afloop werd er aan de bar nog nagepraat over aardser zaken als de Purmerlander Kermis (élk jaar in het laatste weekend vana juni!!)