Wijkgesprek Luijendijk

Voor het zevende VVD-wijkgesprek dit jaar waren we op woensdagavond 13 september neergestreken in het ICL in Sportcafé de Remise om met inwoners van de wijk Luijendijk te praten.

Met een kleine groep inwoners spraken we over de wijk, die een roerige ontstaansgeschiedenis kende. Vanaf midden jaren zeventig werd er gebouwd en pas eind jaren tachtig werd Luijendijk opgeleverd. Oorspronkelijk zoudenr er 650 woningen worden gebouwd; het werden er 1.000.

Het was wederom een leuk wijkgesprek waar onderwerpen als:

- parkeerproblematiek als er sportevenementen zijn;

- (te) hard rijden op met name de Meervalweg en de Zuiderzeelaan;

- de boldrempels: was het nou wel zo'n goed idee om die weg te halen?

- weinig groen in de wijk;

- speelvoorzieningen voor kinderen en (hang)plekken voor de jeugd;

- veiligheid 's avonds in het sportpark;

- veiligheid in de wijk in het algemeen;

- de ontwikkelingen op hte voormalig korfbalterrein;

ter tafel kwamen. De boventoon was toch vooral dat het prettig wonen is in Luijendijk (ook al kun je er soms verdwalen).