Unieke fietsroute 'Historisch rondje Landsmeer' gelanceerd

Met de onthulling van een informatiebord op het Raadshuisplein lanceerde wethouder Richard Quakernaat op 31 mei 2017 het 'Historisch rondje Landsmeer'.

In nauwe samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer heeft de gemeente Landsmeer het initiatief genomen om op een vijftal bijzondere locaties informatieborden met cultuurhistorische waarde te plaatsen. Deze borden vormden tevens het uitgangspunt voor het opzetten van een fietsroute 'Historisch Rondje Landsmeer'.

Deze unieke fietsroute is een mooi concreet resultaat van wat de focus op recreatie en toerisme binnen onze gemeente, kan opleveren. Bij de begroting van 2015 heeft de gemeenteraad op voorspraak van VVD Landsmeer budget vrijgemaakt voor 'Economische Zaken' waaronder het aanjagen van recreatie en toerisme. Een beleidsmedewerker is sindsdien aan de slag gegaan om allerlei initiatieven te stimuleren en in gang te zetten, ondernemers met elkaar in contact te brengen en een (regionaal) netwerk op te bouwen. Hierin is recent ook nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente Oostzaan gezocht, om de vele kansen die er op dit beleidsterrein 'Recreatie & Toerisme' voor het oprapen liggen, gezamenlijk te benutten.