SP pronkt met andermans veren (of hoe de SP in Landsmeer kinderen voor haar politieke karretje spant)

Het was het voorlopige hoogtepunt van een mooi proces: het besluit dat de kindergemeenteraad op woensdag 19 april nam. Na twee voorbereidende vergaderingen waarin maar liefst twaalf plannen werden voorgesteld en gepresenteerd, kwam het er die woensdagmiddag op aan. Vier plannen waren overgebleven.

De twaalf kinderen die in januari als eerste kindergemeenteraad waren geïnstalleerd, zetten nog één keer hun beste beentje voor en probeerden elkaar te overtuigen dat hun plan toch écht het beste plan was. Er stond ook serieus wat op het spel, namelijk € 5.000 om het plan uit te voeren. Uiteindelijk werd het plan voor een multifunctioneel speelveld gekozen. Een plan – of eigenlijk een combinatie van plannen - dat was ingediend door een coalitie gevormd door drie scholen (de Wagemaker, de Fuik en de Montessori). Samen met de ambtenaren van de gemeente wordt nu gekeken hoe invulling gegeven kan worden aan de uitvoering van dit plan.

 

Politiek op afstand

‘De politiek’ was al die tijd heel bewust op afstand gebleven. De kindergemeenteraad moest vooral iets zijn ván en vóór de kinderen van Landsmeer. Iets waar de lokale politiek misschien door geïnspireerd kon worden, maar zich niet mee moest bemoeien. De enige politieke bemoeienis was het initiatief dat vier bevlogen raadsleden van D66, CDA en VVD in het voorjaar van 2016 namen om een kindergemeenteraad in Landsmeer te installeren. Een initiatief dat op bijval kon rekenen in de gemeenteraad. Het voorstel werd aangenomen, er werd budget vrijgemaakt, een lesboekje samengesteld en in januari 2017 werd de eerste kindergemeenteraad van Landsmeer geïnstalleerd. Ook de raadsleden die de kindergemeenteraadsleden als ‘raadscoach’ hebben geholpen bij het voorbereiden van hun presentaties, hielden zich ver van iedere politieke inmenging.

 

Hoe triest is het om vervolgens te moeten constateren dat er een politieke partij is, de SP, die de kindergemeenteraad schaamteloos voor eigen politieke doeleinden gebruikt, of beter gezegd misbruikt.

 

Is dit een soort ultieme poging om aandacht te trekken omdat de partij niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd is? Op maandag 1 mei waren er grote roodgekalkte leuzen op het Raadhuisplein te lezen, aangebracht door de SP-jongeren, waarin kindergemeenteraadslid Lisa wordt ‘bedankt’ dat ze zich ‘hard gemaakt heeft voor een nieuwe voetbalkooi’, iets waar de SP naar eigen zeggen al twee jaar ‘keihard actie’ voor voert. ‘Samen met Lisa gaat de SP ervoor zorgen dat de kooi in het sportpark komt’, valt te lezen in het bijbehorende bericht dat via social media werd verspreid.

 

Jammer dat de SP het nodig vindt om zelfs 11-jarige kinderen voor haar politieke karretje te spannen. Kinderen die er nota bene zelf geen idee van hebben waarvoor ze ‘ingezet’ worden. Triest om het besluit van de kindergemeenteraad (waar de SP tot op heden geen enkele zichtbare belangstelling voor heeft getoond) te claimen als je eigen succes. Nog even los van het feit dat het plan dat in de kindergemeenteraad is gekozen, iets heel anders behelst dan een voetbalkooi.

 

Successen van anderen claimen

Nog triester is het dat je als politieke partij keer-op-keer de ideeën, inspanningen en successen van anderen claimt als waren ze jouw eigen succes. De SP, en in haar kielzog de jongeren van ROOD, hebben daar een handje van. We kennen het stramien inmiddels: hoog van de toren blazen en van alles en nog wat ‘niet pikken’ en ‘eisen’. Anderen het werk laten doen, om vervolgens te zeggen dat het allemaal aan de SP te danken is als er een resultaat geboekt wordt. Daarbij niet terugdeinzend voor het verdraaien van de werkelijkheid of niet volledig informeren van mensen.

 

Zo ging het met de bol-drempels, waarvoor het Dienstencentrum en de Seniorenraad aandacht hadden gevraagd en waarop een aantal in de raad vertegenwoordigde partijen in actie kwam. Lang voordat de SP op de trommel begon te slaan.

 

Zo ging het bij de ‘Sociale Huurpetitie’ die met veel bombarie in de raad werd aangeboden namens ‘honderden mensen’. Drie eisen stonden erin, waaronder de oproep dat ‘de gemeente Landsmeer net als de omliggende gemeenten nu eindelijk eens haar eigen inwoners voorrang moest gaan geven bij toewijzing van sociale huurwoningen’. Dat de gemeente net als alle andere gemeenten maar 25% van de woningvoorraad met voorrang mág toewijzen werd er voor het gemak niet bij verteld.

 

Zo ging het met de voetbalkooi. Op het moment dat de gemeenteraad binnen in de raadszaal besloot om € 70.000 te reserveren voor het terugplaatsen van de voetbalkooi die in 2015 – volgens plan – in Luijendijk-Zuid moest wijken voor woningbouw, voerde de SP buiten op het Raadhuisplein actie voor terugkeer van de voetbalkooi. Mosterd na de maaltijd. Het geld voor de terugplaatsing was al gereserveerd. Het wachten was alleen nog op wanneer en waar?

 

Zo ging het met de recent geopende hangout voor jongeren. Een veelbesproken en langgewenst project. De Landsmeerse SP-jongeren kwamen in de raad eisen dat er een plek voor ze geregeld en betaald zou worden. Op de vraag of ze zelf al initiatief hadden genomen, hadden ze geen antwoord. Over de suggestie van twee raadsleden van CDA en VVD om eens met Jeugdvereniging Vrij & Blij te gaan praten, werd lacherig gedaan. Twee gesprekken voerden diezelfde raadsleden met als resultaat dat de jongeren elke zaterdagavond kostenloos welkom zijn bij Vrij & Blij. Op één voorwaarde: politiek moet buiten de deur blijven! De SP was er als de kippen bij om dit ‘succes’ te claimen als resultaat van ‘een jaar lang actievoeren’.

 

En zo gaat het nu dus opnieuw met het besluit van de kindergemeenteraad. Twaalf kinderen van zes scholen bedenken geheel zelfstandig twaalf plannen. Ze nemen na maandenlange voorbereiding op school en twee stevige debatten, geheel eigenstandig een besluit. Er moet een multifunctioneel speelveld komen waar onder andere gevoetbald, gebasketbald en gepicknickt kan worden. Bij voorkeur in de buurt van de skatebaan bij de entree van het sportpark. Knap dat de SP dit vervolgens koppelt aan haar (overbodige) actie voor een voetbalkooi en het zo draait alsof dit het resultaat zou zijn van ‘twee jaar actievoeren’.

 

Allemaal dankzij de SP… ‘Dank-je-de-koekoek’ zou ik zeggen. Vertel de mensen eens een keer hoe de zaken écht in elkaar zitten, in plaats van te pronken met andermans veren!