Museum Grietje Tump heeft horecavergunning

Grietje Tump heeft na jaren knokken door ‘huisbaas’ Frans Poulain een horecavergunning gekregen. De VVD vindt dat een goede zaak. Het museum aan het Zuideinde in Landsmeer, dat als laatste bewoonster Grietje Tump had, is uniek in Waterland. Nu de horecavergunning binnen is, zullen de inkomsten naar verwachting op korte termijn gaan stijgen.

Daardoor is het voortbestaan van het museum met de bijzondere collectie weer wat zekerder geworden.

Had de afgifte van de vergunning sneller gekund? Wij vinden van wel, maar daar plaatsen we wel een kanttekening bij. Toen de aanvraag net bij de gemeente was ingediend, werd aan een aantal voorwaarden niet voldaan en dus werd de aanvraag afgewezen. In de tussentijd werden er in het museum toch activiteiten georganiseerd die op dat moment niet waren toegestaan. Buren klaagden en de zaak werd steeds ingewikkelder. Toen de gemeente op aandringen van de tijdelijke burgemeester Tange een ultieme poging waagde om de zaak op te lossen, kwam er schot in de zaak. De rol van de gemeente was in het begin misschien wat te rigide, maar vooral in de jaren erna was het juist de gemeente die het tempo erin hield.

Het huidige college van Burgemeester en Wethouders heeft steeds contact onderhouden met het museum. Om ervoor te zorgen dat er wel schot bleef zitten in de zaak. Niet lang geleden is het museum dan eindelijk bouwtechnisch aangepast, waardoor het in praktische zin voldoet aan de eisen. Nu is het voor bezoekers weer veilig om het museum te bezoeken en dus kon de vergunning worden afgegeven.

De VVD is tevreden over de afloop en feliciteert alle vrijwilligers van Grietje Tump, in het bijzonder Frans Poulain, met dit mooie resultaat.