Asbestverontreiniging in Gorteslootbuurt

Asbestverontreiniging in Gorteslootbuurt

Vorige week is naar buiten gekomen dat er in woningen in de Gorteslootbuurt asbestverontreiniging is geconstateerd. De VVD vindt het belangrijk om uit de eerste hand te horen wat de situatie is, welke risico’s er zijn en welke maatregelen er worden genomen. Daarom hebben Anneriek Verhoef en Niels Bonenkamp van de fractie van VVD Landsmeer op woensdag 1 maart polshoogte genomen.

Woningcorporatie Eigen Haard, eigenaar van de woningen, heeft een informatiepunt ingericht in een woning aan de Violierweg. Een buurtbewoner – die aangaf ‘zich best zorgen te maken’ – verwees Anneriek en Niels naar de woning op nummer 21. De daar aanwezige medewerkers van Eigen Haard gaven een uitgebreide uitleg en hadden de situatie duidelijk goed in beeld.

Voor 2018 stond al een renovatie gepland van alle woningen in de Gorteslootbuurt. Bij het verplichte onderzoek dat de woningcorporatie in de voorbereiding daarvan heeft laten uitvoeren, is de asbestproblematiek aan het licht gekomen. In een flink aantal woningen is asbestverontreiniging geconstateerd boven de grenswaarde voor blootstelling. (Deze grenswaarde is overigens per 1 januari van dit jaar verlaagd, waardoor er nu nog eerder maatregelen genomen moeten worden.)

Vanwege deze constatering worden alle woningen in de Gorteslootbuurt nu (versneld) gesaneerd. Er wordt dus niet gewacht tot 2018. In de meeste gevallen wordt het asbest – dat in een afdekplaatje van een rookkanaal zit – ingepakt. Op plekken waar asbest echt is vrijgekomen, wordt alle asbestverontreiniging opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Een medewerker van Eigen Haard legt momenteel huis-aan-huisbezoeken af om de bewoners van de buurt te informeren en eventueel door te verwijzen naar instanties als de GGD voor meer informatie, bijvoorbeeld over gezondheidsrisico’s.[1]

Op vrijdag 3 maart van 13-16u organiseert Eigen Haard een inloopspreekuur aan de Violierweg 21 voor alle inwoners van de Gorteslootbuurt. Mensen kunnen daar terecht met hun vragen.


Na het bezoek aan de Gorteslootbuurt concludeert VVD Landsmeer dat de problematiek van de asbestverontreiniging heel doeltreffend en daadkrachtig wordt aangepakt door de woningcorporatie. We delen de zorgen van de bewoners, maar hebben er alle vertrouwen in dat de maatregelen afdoende zullen zijn.

[1] “Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het vormt pas een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd, bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als dat een risico vormt.” (Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest)