Lauren Kloosterboer Haenen vervangt Marc de Jong als raadslid

Lauren Kloosterboer Haenen (Den Ilp, 32) is de beoogde opvolger van Marc de Jong in de fractie van de VVD in de gemeenteraad van Landsmeer.

 

Op 10 januari kondigde Marc de Jong aan te stoppen als raadslid. Na een periode van 11 jaar raadslidmaatschap neemt Marc op 16 februari 2017 afscheid. De eerstvolgende kandidaat op de lijst van de VVD die in aanmerking komt om de zetel in te nemen is Mathijs van Twisk. Mathijs kan zijn fulltime (internationale) baan echter niet combineren met het raadslidmaatschap. Lauren Kloosterboer Haenen is de volgende kandidaat en zij ziet wel mogelijkheid om het laatste jaar van deze raadsperiode toe te treden tot de fractie van de VVD in de gemeenteraad.

 

Lauren is echter in verwachting en hoopt in maart moeder te worden. Zij kan daarom niet direct in februari in de gemeenteraad plaatsnemen, maar pas na haar zwangerschapsverlof. Naar alle waarschijnlijkheid is dit in de raadsvergadering van 18 mei. Om die reden zal Mathijs van Twisk als raadslid beëdigd worden totdat Lauren Kloosterboer Haenen start.

 

Lauren/Mathijs zullen de portefeuilles van Marc de Jong overnemen en worden woordvoerder op Zorg/3Decentralisaties, Openbare Orde en Veiligheid, Verkeer-Vervoer-Mobiliteit en Cultuur.

 

Profiel

Lauren Kloosterboer Haenen is 32 jaar, geboren en getogen Landsmeerse. Sinds juni 2016 is zij getrouwd met Stefan Kloosterboer, met wie zij in Den Ilp woont. Lauren wordt als ondernemer ingehuurd door o.a. de gemeente Haarlemmermeer waar zij werkt aan ‘Programma Haarlemmermeer Duurzaam’. De afgelopen zes jaar heeft zij gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van de Noordelijke IJ-oevers in opdracht van de alliantie tussen Rijkswaterstaat en ProRail en de gemeente Amsterdam. Naast haar werk bij de (rijks)overheid zet Lauren mediaprojecten op, zoals websites en tv-programma’s. In haar vrije tijd zet ze zich in voor Stichting Houndation (bestuurslid) en heeft ze passie voor kunst, dieren en watersport.