• Welkom bij de VVD Landsmeer

  23 juni − U wilt trots zijn op Landsmeer; daar zetten wij ons al jaren voor in met veel energie en plezier en het is geweldig dat we daar mee door mogen gaan. Lees verder

 • Vragen over niet vaststellen Gemeenschappelijke Regeling VrZW

  08 oktober − VVD Landsmeer stelt samen met de coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en LMvC vragen aan het college over het niet vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling VrZW Lees verder

 • Zorggeld naar lantaarnpalen – greep uit de zorgkas in ander perspectief

  30 september − Bij de behandeling in de Raad van de Collegeplannen voor volgend jaar, is onder meer voorgesteld om 500.000 euro uit de opgebouwde zorgreserve over te hevelen naar de zogenaamde algemene reserve om er andere (noodzakelijke en gewenste) uitgaven mee te doen. De VVD vond en vindt dit een goed plan. De meerderheid van de gemeenteraad ging echter niet akkoord en had het over 'een greep uit de zorgkas' Lees verder

 • 'Stemmen jullie ook mee?' Verslag overhandiging lesboekje Kindergemeenteraad op scholen

  30 september − Op dinsdag 20 september, Prinsjesdag, hebben de groepen 7 van alle Landsmeerse basisscholen bezoek gehad van Landsmeerse gemeenteraadsleden. Namens de VVD-fractie waren Anneriek Verhoef en fractievoorzitter Niels Bonenkamp, één van de initiatiefnemers van het oprichten van een Kindergemeenteraad, aanwezig. Een verslag van de overhandiging op basisschool De Stap. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen VVD bij Perspectiefnota 2017

  08 juli − Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017 hield VVD Landsmeer een krachtig pleidooi voor lastenverlichting (verlagen van de OZB), versneld investeren in jeugd en veiligheid en voor een ambitieuze duurzaamheidsagenda. Van de tien voorstellen die de VVD indiende zijn er negen aangenomen. We zijn enorm blij met dit resultaat, met name omdat het goed nieuws betekent voor de inwoners van Landsmeer. Lees verder

 • Studio gesprek bij de LOL over de kindergemeenteraad

  27 juni − Op 23 juni nam de gemeenteraad van Landsmeer unaniem een initiatiefvoorstel over van CDA, D66 en VVD om een kindergemeenteraad in te stellen. De initiatiefnemers Vanita Attema (CDA), Mandy Oud (D66) en Niels Bonenkamp (VVD) aan het woord over de kindergemeenteraad in de studio van de LOL. Lees verder

 • Gemeenteraad Landsmeer stelt kindergemeenteraad in

  24 juni − Persbericht: Gemeenteraad Landsmeer stelt kindergemeenteraad in In de raadsvergadering van 23 juni heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten een kindergemeenteraad in te stellen vanaf het schooljaar 2016-2017. De start van het project, dat in samenwerking met alle Landsmeerse basisscholen plaatsvindt, valt op Prinsjesdag. Lees verder

 • Kindergemeenteraad in Landsmeer

  31 mei − Persbericht: De fracties van CDA, D66 en VVD hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor het instellen van een kindergemeenteraad in Landsmeer. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 9 juni aanstaande. Lees verder

 • Raadslid Anneriek Verhoef tafelgast bij In de Diepte van de LOL

  25 mei − Anneriek Verhoef zit aan tafel bij het debatprogramma In de Diepte van de Lokale Omroep Landsmeer over 'Bouwen in het Landsmeerderveld'. De discussie die vroeg of laat toch een keer gevoerd moet worden. Lees verder

 • Ongeduldige raadsleden komen goed van pas

  21 mei − In het aprilnummer van de Groene Landsmeerder – het lijfblad van D66 in Landsmeer – stond een wat raadselachtige inleiding over vermeend ongeduld bij raadsleden. Er werd een uitvoerige opsomming van redenen gegeven waarom bepaalde processen binnen de gemeente vaak veel tijd in beslag nemen. Een beeld dat veel mensen zullen herkennen; of het nu waar is of niet? Lees verder

 • 11 mei 2016 Oprichtingsvergadering VVD regio Noord-Holland

  29 april − Beste partijgenoten, Bij deze nodig ik u van harte uit voor de feestelijke oprichtingsvergadering van de VVD regio Noord-Holland op 11 mei aanstaande in Amsterdam. In bijgaande nieuwsbrief kunt u hier alles over lezen en treft u het volledige programma van deze avond aan. Graag tot ziens op 11 mei aanstaande! Lees verder

 • Aanpak speelplaatsen Landsmeer op de agenda

  26 maart − Naar aanleiding van vragen gesteld door Niels Bonenkamp (VVD), Mandy Oud (D66) en Vanita Attema (CDA) over de aanpak van speelplaatsen in Landsmeer, heeft het College in de raadsvergadering van 24 maart een aantal toezeggingen gedaan. Lees verder

 • Woonvisie en bouwen in het Landsmeerderveld

  22 maart − Op 17 maart jl. is in een Beeld- en Oordeelsvormende sessie van de Raad gesproken over de nieuwe Woonvisie (Goed wonen in Landmeer 2016-2024). De VVD heeft daar geconstateerd dat er nog veel moet gebeuren op woongebied tot 2030. Uit deze concept Woonvisie is gebleken dat de voorraad sociale huurwoningen momenteel voldoende is voor de doelgroep. Lees verder

 • Gemeenteraad wil meer invloed in Veiligheidsregio

  10 maart − Zorgen om brandweerzorg in landelijk gebied De gemeenteraad van Landsmeer schaarde zich donderdag 28 januari unaniem achter een motie ingediend door de VVD. Die motie roept op tot het krijgen van meer invloed op de besluitvorming in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). De raden van de andere gemeenten die deel uitmaken van de VrZW worden uitgenodigd om een vergelijkbare motie aan te nemen. Lees verder

 • Zorgen over Brandweerzorg Zaanstreek-Waterland

  03 maart − Zorgen over Brandweerzorg Zaanstreek-Waterland Lees verder

 • VVD Landsmeer huldigt Inez Bruinsma

  15 februari − Op vrijdag 12 februari deelden VVD Statenleden van Noord-Holland persoonlijk vele taarten uit aan personen en organisaties die iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Landsmeer werd Inez Bruinsma in het zonnetje gezet. Lees verder

 • Vluchtelingen op boot in Landsmeer slecht idee

  21 januari − Recent werd door Positief Landsmeer gesuggereerd dat in de gemeente Landsmeer een grote groep vluchtelingen kan worden opgevangen. Dit zou moeten gebeuren op een driesterren hotelboot in het Noordhollands Kanaal, vlakbij de pont bij ’t Schouw. Op gepaste afstand van de bebouwde kom van Landsmeer, dichtbij Amsterdam en in mobiele huisvesting die verplaatsing mogelijk maakt indien nodig. Landsmeer zou zich – na de succesvolle crisisopvang in 2015 – op deze manier nogmaals van haar beste kant kunnen laten zien. Bovendien komt er hiermee een einde aan het gesleep met vluchtelingen door de regio, zo luidde het pleidooi. Lees verder

 • VVD boekt resultaten bij Perspectiefnota

  04 juli − Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2016 vroeg de VVD het college vooral om échte keuzes te maken, om de lokale economie te stimuleren, onnodige regels af te schaffen en het opstellen van een nieuw subsidiebeleid tot topprioriteit te bestempelen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen VVD bij Perspectiefnota 2016

  03 juli − De VVD bedankt het College voor het opstellen van deze Perspectiefnota 2016, die – ik citeer vrij – aan de bruisende ambitie van het collegeprogramma tegemoet probeert te komen. Lees verder

 • Pubquiz groot succes

  26 juni − Pubquiz over de regio groot succes. Negen teams uit Landsmeer, de Beemster, Oostzaan, Waterland en Amsterdam-Noord; politieke partijen, inwoners en bestuurders. Lees verder